ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


 Φροντίζουμε για την έγκαιρη τακτοποίηση των φορολογικών σας υποχρεώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες και διατάξεις. Η πολύχρονη εμπειρία μας αποτελεί εχέγγυο για την άμεση και υπεύθυνη επίλυση των εξειδικευμένων φορολογικών θεμάτων που αφορούν την επιχειρηματική σας δραστηριότητα. 


  • Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική
  • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων
  • Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης
  • Εσωτερικός φορολογικός έλεγχος για διαπίστωση πιθανών προβλημάτων
  • Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων
  • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
  • Δηλώσεις Φορολογίας Κεφαλαίου (Φόρου μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας κλπ).
  • Επιμέλεια και υποστήριξη προσφυγών σε φορολογικά δικαστήρια.